wapenfonds

Wapenfonds

Het van Engelenburg-wapen is op 26 september 1995 officieel geregistreerd bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag door Michiel Carel van Engelenburg. We zijn er trots op, dat we het wapen, in feite een nieuw wapen met een oude kern, in kwaliteit (adviezen van heraldiekdeskundigen) en registratie tot het best mogelijke hebben kunnen brengen.


Hoe kunt u het wapen bestellen?
Het officiŽle Van Engelenburg-wapen wordt alleen verstrekt aan leden van de Familievereniging en met toestemming van Michiel Carel van Engelenburg. Als u aan het secretariaat uw naam, voornamen, geboortedatum, adres en namen van uw ouders opgeeft, dan wordt dit in de "Databank Van Engelenburg" gecheckt.
Na ontvangst van 115,00 euro op Iban: NL07INGB0007831286 ten name van Familievereniging Van Engelenburg te Veenendaal ontvangt u:
Het wapenfonds.
Michiel Carel van Engelenburg en oud-voorzitter Henk J. van Engelenburg hebben besloten, dat alle opbrengsten van het wapen ondergebracht worden in een z.g.'Wapenfonds', onder voorwaarde van hun beider medebeslissing over de bestemming. Een bestemming, die dan met het wapen te maken moet hebben. Het Wapenfonds staat onder beheer van de penningmeester en onder toezicht van de kascommissie van de Familievereniging. Michiel Carel en de voorzitter hopen zo een aanzet te hebben gegeven tot een flink fonds, waarmee zinvolle zaken voor de vereniging gedaan kunnen worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk, dat wij als vereniging afspraken maken met een graveur, zodat de wapenvoerders tegen een scherpe prijs zegelringen e.d. kunnen bestellen.
Wij hopen dat op deze manier het familiewapen ťťn van de banden mag zijn, die ons als "Van Engelenburgen" nog sterker bindt.

Henk J. van Engelenburg